Σκορπίνα 45,00 ευρώ το κιλ.

Σκορπίνα 45,00 ευρώ το κιλ.

ΣκορπιόςΣκορπίνα ή Σκόρπαινα (Scorpaena)) είναι γένος ψαριών της οικογένειας των Σκορπενιδών (Scorpaenidae) της ομοταξίας των ακανθοπτερυγίων στο οποίο περιλαμβάνονται ευμεγέθη ψάρια των θερμών και εύκρατων θαλασσών.

Pin It on Pinterest