Σαρδέλα το είδος Sardina pilchardus, ανήκει στην οικογένεια των Κλυπεΐδών (Clupeidae) της τάξης των Κλυπεόμορφων (Clupeiformes).Ψητή

Pin It on Pinterest